KALSİT

Kalsit bir karbonat minerali olup kalsiyum karbonatın (CaCO3) en duyarlı polimorfudur. Mohs sertlik cetveline göre 3 değerinde sertliğe sahiptir. Özgül ağırlığı 2,7 gr/cm3 olup, kristalize örneklerinde camsı parlaklık göstermektedir. Rengi safsızlığa göre değişmektedir. Beyaz renkle birlikte safsızlıklara göre gri, kırmızı, kavuniçi, sarı, yeşil gibi çok farklı renkler de alabilmektedir. Saf kalsit % 56 CaO, % 44 CO2 ihtiva eder. Saf olmayan kristallerde kalsiyum Fe, Mg gibi diğer elementlerle yer değiştirmiş olabilir.

Öğütülmüş kalsiyum karbonat (GCC) endüstriyel mineral olarak çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu mineralin kullanımı sırasında kalitesini tanımlayan üç niteliği vardır. Bunlar tane çapı, renk ve kimyasal saflığıdır. Bu özellikler mineralin herhangi bir uygulamadaki uygunluğunu tarif etmektedir. Kalsit değişik boyutlarda dolgu malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Katıldığı malzemelere; beyazlık, akışkanlık, çekme mukavemeti, akma mukavemeti, dayanıklılık vs.