TALK

Talk sulu bir magnezyum silikat olup, teorik formülü MgO3Si4O10(OH)2’ dir. Talkın ticari olanları genellikle teorik saflıktan oldukça farklılık göstermektedir. Bu tür ürünler, saf talk minerali ile birlikte talkın parajenezinde bulunan dolomit, kalsit, kuvars, diyopsit, serpantin, magnetit, pirit, tremolit-aktinolit ve mika gibi minerallerin değişik oranlarda karışımı halinde olabilirler. Ticari talklar endüstride çeşitli isimlerle kullanılmaktadır.

Talk; seramikte, boya yapımında, çatı kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, kauçuk ve kağıt sanayinde, kozmetik ve farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılır. Kullanım amacına göre, yumuşaklığı, yağ absorbsiyonu, nem oranı, erime noktası, özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği ve kimyasal analiz önemlidir.