HAMMADDE

Kalsit ya da diğer adıyla kalsiyum karbonat (CaCO₃), cam parıltılı, saydam, kolay kırılabilen, Mohs sertlik çizelgesine göre sertliği 3, özgül ağırlığı 20 °C’da 2,6 – 2,8 gr/cm3’dür ve mikronize boyutlarda öğütüldükten sonra boya, kağıt, plastik v.b. birçok sektörde beyazlık, ucuzluk ve kazandırdığı özellikler nedeniyle mümkün olduğu kadar fazla kullanılan bir dolgu maddesidir.Kalsit, sanayi toplumlarında kendi ülkelerinden ya da ithalat yoluyla elde edilip ürünlere katılmaktadır ve ne kadar çok tüketilirse sanayiinin o kadar gelişmiş olduğunun göstergesidir.Endüstri için hazırlanacak CaCO₃ için aranılan başlıca özellikler şunlardır.Kaynağın kullanım alanına ve limanlara yakınlığı Söz konusu kaynağın rezervi Kimyasal saflığı ve içerdiği safsızlıklar Homojenitesi Beyazlığı