AR-GE


Niğtaş , rekabet gücünü sadece kalsit rezervlerinin miktar ve kalite özelliklerinden almamaktadır. Bundan daha önemli olanın AR-GE, inovasyon, teknoloji üretimi ve yaratıcılık olduğuna inanmaktadır. Bu maksatla hem teknik kadroya hem de donanıma özel önem vermektedir. AR-GE bünyesinde kurduğu pilot tesisindeki yatay ve dik değirmenlerle sürekli olarak çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK destekli araştırma projeleri de yürütülmektedir.

Endüstride Lazer Kullanımı