KULLANIM ALANLARI

Boya ve Yüzey Kaplamalarında CaCO 3

Kalsitin sağladığı avantajlar:
Kuvvetlendirici özellik gösterir.
Viskoziteyi kontrol eder.
Titanyum dioksit tüketimini azaltarak maliyetleri düşürür.
Yüksek beyazlık sayesinde opaklığı arttırır.
Güçlendiricidir.
Boya filminin darbe direncini arttırır.
Boya da parlaklık sağlar.
Film boyalarının akmasını önler.
Pürüzsüz film yüzeyi sağlar.
Üstün örtücülük özelliğine sahiptir.
Yüksek dispersiyon özelliği bulunmaktadır.
Geniş yüzey alanı sayesinde parlaklık sağlar.
Sağlığa zararlı değildir.
Düşük yağ emme oranına sahiptir.
Etkin aşınma koruması sağlar.

Plastik Sektöründe CaCO 3

Farklı kimyasal yüzey kaplamalarına göre dop yağı tasarrufu sağlar.
Yüksek beyazlıktan ötürü pigment tasarrufu sağlar.
Kimyasal yapısı nedeniyle alev geciktirici özellik sağlar.
Ambalaj malzemelerin yazılabilirlik değerlerini arttırır.
Çentikli darbe mukavemetleri üzerinde olumlu özellik sağlar.
Polimerde viskozite düzenleyici etki gösterir.
Plastik sektöründe dolgu malzemesi olarak kullanılan mikronize kalsitin:
PVC Plastisollerin reolojik özelliklerini kontrol altına alması
Polimerlerde yaşlanmaya neden olacak ağır metaller içermemesi
Yüksek kimyasal saflığa sahip olması
Pahalı beyaz pigmentlerden tasarruf sağlamak amacı ile yüksek beyazlığa sahip olması
Öğütülen tanelerin tekrar bir araya gelmeyerek aglomere olmaması
Yüksek yağ emmemesi
Formülasyonda kullanılan yumuşatıcı veya kimyasalları absorbe etmemesi
Pahalı beyaz pigmentlerden tasarruf sağlayabilecek yüksek beyazlık değerine ve yüksek dolgu oranlarında boyanabilirlik özelliğine sahip olması
Kolay dispers olması
Makinelerde aşınmamaya sebep olmaması
Homojen dağılması
Sertleşmeyi, nihai malzemenin yüzey özelliklerini, darbe mukavemetini, stabiliteyi ve yaşlanmaya karşı dayanımı arttırması
Kuvvetlendirici etkisi sayesinde ısıya karşı koruma sağlaması
Bozuk film yüzeylerindeki bloklaşmayı önlemesi
Kokusuz, tatsız olması ve toksik olmaması gerekmektedir.

Ancak, maliyetleri düşürmenin en yaygın yollarından biri olan kalsitin inorganik bir mineral olması ve organik malzemeler olan polimerler ile arasında yüzey gerilim farkının bulunması, daha iyi fiziksel değerler elde edebilmek için kalsitin kaplanması yolunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda öğütülmüş kalsiyum karbonat değişik yüzdelerde stearik asit ila kaplama prosesine tabi tutulmakta ve kaplı kalsit üretimi gerçekleştirilmektedir.

Kaplanmış CaCO₃'ın plastiğe getirdiği avantajlar:
Hidrofobik yapı,
Düşük yüzey enerjisi,
Kolay disperse olması,
Yüksek homojenizasyon sağlaması,
Bazı mukavemetleri yükseltmesi,
Daha parlak ve düzgün yüzey oluşumu sağlaması,
Makina aşınmalarının azalması,
Makina verimlerinin artması olarak sıralanabilir.

Yapı Kimyasalları Sektöründe CaCO 3

Niğtaş ürünleri birçok inşaat alanında ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini geliştirici dolgu minerali olarak kullanılmaktadır.
Yüksek beyazlıktadır.
Yapı oluşturucudur.
Uygun ASF aralıklarındaki standart tane dağılımına sahiptir.
Renk taşıyıcıdır.
Yapışma gücünü artırır.
Kuruma zamanının kısaltır.
Ekonomik formülasyon sağlaması açısından oldukça fazla kullanım göstermektedir.

Kâğıt Sektöründe CaCO 3

Kâğıt üretiminde dolgu ve kaplama pigmenti olarak kalsitin,
Yüksek beyazlık,
Uygun kırılma indisi,
Uygun tane dağılımı,
Kâğıt tarafından yüksek derecede tutulma,
Suda çözünmeme,
Kimyasal yönden reaktif olmama,
Düşük aşındırıcılık,
Maliyetinin düşük olması
gibi bazı sebeplerden dolayı bu sektöre üstün hizmetler sağlamaktadır.

Niğtaş mikronize kalsit kâğıtta dolgu yada kaplamada kullanılacak nano boyutta partikül üretimini yapacak teknolojiye sahip olup üretilen mikronize ve nanometrik ürünlerimizin dispersiyon özelliğinin yüksek olması, düşük aşındırıcılık özelliği sayesinde kâğıda birçok özellik katmaktadır. Kalsit,

Kâğıdın opaklığını arttırır.
Lifler arasındaki boşlukları doldurarak düzgün yüzey oluşturur.
Düzgün yüzey ile kâğıdın baskıya uygunluğunu sağlar.
Kâğıt boyutlarının stabil hale gelmesini sağlar.
Kâğıt yumuşaklığını arttırır.
Mürekkebin düşey yönde daha iyi emilmesini sağlayarak baskı kalitesini arttırır.
Kâğıdın eskime özelliğini azaltır.
Kâğıtta doluluk sağlar.
Kâğıdın mürekkebi daha iyi emmesini sağlar.
Mürekkebin kâğıt üzerinde yatay dağılımı gerçekleştirir.
Kâğıda beyazlık ve parlaklık verir.
Son zamanlarda kâğıt sektöründe,
Kalsit karışımı daha az maliyetle hazırlanabilmektedir. Azalan maliyetle birlikte kâğıdın mekanik karakteristiklerini koruyarak daha fazla oranda dolgu kullanabilme imkânı sağlaması,
Kalsit, kaplama tabakasının beyazlığında düzelme ve artış sağlaması,
Kaolin, selüloz ve optik beyazlatıcı gibi malzemelerin kullanımını azaltması,
Boya parlaklığını kaybetmeksizin yüksek nitelikli yazı kâğıtlarının porozitesinde artış sağlaması
Kalsit kullanılmış kâğıtların daha fazla süre beyazlığını koruyabilmesi,
Nötr sistemde çalışılması sebebiyle terk edilen asitli ortamın oluşturduğu çevre kirliliğinden kurtulma, gibi avantajları sayesinde kaolinin yerini almaktadır.

Cam Sektöründe CaCO 3

Kalsit cam üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda camın bileşimine girecek ana maddelerin her şey den önce yabancı maddelerden arındırılıp iyi bir şekilde öğütülmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda cam üretiminde kullanılan kalsit mineralinin bu proses için en uygun boyutlarda olması gerekmektedir. Niğtaş Kalsiti çok düşük demir oksit içeriği sayesinde camda rengin bozulmamasına olanak sağlamaktadır.

Kalsit,
Camın kimyasal etkilere dayanıklılığını artırır.
Cam üretiminde kireç taşları içerdiği metal oksitler nedeniyle hammadde olarak kullanılır.
Cam fırınlarında ısıdan tasarruf sağlar.
Camın sertliğini artırır.
Maliyet açısından avantaj sağlar.
Saydamlığı arttırmada yararlı olduğu düşünülmektedir.

Alçı Sektöründe CaCO 3

Dolgu minerali olarak kullanıldığından dolayı işletme maliyetini azaltmaktadır.
Alçının işlenebilirliğini arttırmaktadır. Alçı yapışkan bir yapıya sahip olduğundan dolayı helezonlarda ilerleyemez ve yapışır. Kalsit makine alçısında helezondaki ilerlemeyi kolaylaştırır ve püskürtmede kolaylık sağlar.
Alçının erken donmasını engeller.
Alçıya yumuşaklık kazandırır.
Alçı sektöründe kullanılacak kalsit;
Yüksek safsızlığa sahip,
Tane boyut dağılımı ve tane şekli uygun,
Nem muhtevası az,
Beyazlık değeri yüksek olmalıdır.

Diğer Sektörlerde CaCO 3

Kalsit doğal kalsiyum karbonat olarak da anılan öğütülmüş kalsit gıda, ilaç, kozmetik, yem sektörleri ile seramik imalatı halı tabanı ve muşamba üretimlerinde hammadde girdisidir.