REZERVLER

Kalsit’te aranan nitelikler; yüksek saflık ve beyazlıktır. Türkiye’deki kalsit rezervlerinin, bu açıdan, ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu bilinmektedir. Resmi raporlara göre Niğde yöresindeki rezervler ise hem çok zengin ve hem de Türkiye’nin en beyaz oluşumlarıdır.Niğtaş, Niğde’deki maden ocakları ile kalsit sektörünün hammadde gereksiniminin büyük bir kısmını karşılamaktadır.Niğtaş A.Ş. tarafından işletilmekte olan Niğde’deki kalsit ocaklarında;

CaCO₃ yüzdesi yüksektir. Silis ve demir safsızlıkları çok düşük orandadır.

Öğütüldükten sonraki beyazlık derecesi çok yüksektir.